Hva er dette?

A proof of concept: Kan programvare automatisere fordelingen av flytaxibestillinger på biler/turer?

Oppgaven er å frakte en gruppe flytaxikunder til Værnes ved å bruke færrest mulig biler og samtidig lage kjøreruter som er mest mulig optimale. Jeg mener dette programmet demonstrerer at dette er fullt mulig. Noen turer blir riktignok ikke optimale nok enda, men dette kan oppnås ved å finpusse de reglene som turfordelingen bygger på.

Jeg har forhåndslaget et antall falske flytaxibestillinger. Disse kan ses under Bestillinger. Menyen over bør ellers være selvforklarende.

Programmet behandler kun turer til Værnes, men programmet kunne like gjerne tatt seg av bestillinger den andre veien.

Jeg lagde dette fordi det var en interessant utfordring. Send meg gjerne beskjed hvis du oppdager turer som ikke er optimale, ting som ikke fungerer osv.

Mens jeg er i gang: Et par forslag til endring av flytaxitjenesten:

1) Spleising av turer (det motsatte av splitting)

Spleising brukes når to biler er satt opp med mindre enn 3 kunder. Typisk scenario er en bil fra Lundåsen med 1 kunde og en bil fra Byåsen med 1 kunde. De møtes på nærmeste spleisested (Shell Sluppen) der kun en bil fortsetter til Værnes. En slik ordning forutsetter at programmet ikke bare kalkulerer hentetid hos kundene ut fra flyets avgangstid, men også kjøretid til spleisepunket. Det betyr at selv om begge kundene skal med samme fly, så kan den ene turen starte 5 minutter før den andre, hvis dette er nødvendig for å kunne møtes samtidig på Sluppen.

Innsparingspotensialet er betydelig. Hver spleising innebærer ca. 550 kroner i besparelse. Hvor mange slike spleisemuligheter har vi i løpet av en dag? 10?

For at slik spleising skal være praktisk gjennomførbart må man ha et verktøy som gir de to bilene involvert informasjon om hverandre. Jeg ser for meg at programmet genererer et kart for hver enkelt spleisetur der begge bilenes gps-posisjoner er avmerket, og der man får oppgitt stipulert avstand og kjøretid. Hvis regelen er at først ankommede bil kan vente i (for eksempel) maksimalt 2 minutter, så vil sjåføren se av kartet om han skal vente eller bør kjøre videre til Værnes. På dette kartet kan han også enkelt sende SMS til den andre bilen/sjåføren med informasjon om hvilket valg han tar.

Jeg ser for meg en periode med gradvis uttesting av spleise-konseptet der sentralen overvåker hver enkelt spleisetur. Hvis en kunde er forsinket eller en bil forsinkes av trafikken, så vil dette kunne oppfanges tidlig og de involverte sjåførene kan da gis beskjed om at de begge må kjøre direkte til Værnes.

Aktuelle spleisepunkter: Statoil V. Rosten, Breidablikk, Shell Bilbyen, Shell Rosendal, Shell Moholt og Skovgård.

2) Ang. flytaxi fra Værnes:

Dette skiller seg prinsipiellt fra turer til Værnes fordi vi kun kan sette kunder som kommer fra samme fly på samme bil. Slik er det som kjent pr. i dag. Rent økonomisk er dette en dårlig ordning fordi det ofte lander flere fly omtrent samtidig. Problemet er at vi ikke har denne informasjonen på forhånd. I så fall kunne vi ha redusert antallet biler betydelig. Innsparingspotensialet er økonomisk er enormt.

Gårsdagens dato (19.05.2015) antyder hva som er mulig å spare i kroner på en slik ordning. Her er noen samtidige landinger.

Er det mulig å få tak i denne nøyaktige ankomstinformasjonen? Ideelt så greier vi å overtale/presse Avinor til å produsere nøyaktige og løpende oppdaterte ankomstlister. Alternativt så er det også mulig å produsere disse ankomstlistene selv.

De fleste kommersielle fly sender løpende ut et signal som inneholder gps-posisjon, flightnummer, fart og mye annen informasjon. Dette er et såkalt ADS-B signal. Både SAS og Norwegian har dette systemet. I følge tjenesten flightradar24.com vil i prinsippet alle kommersielle fly bruke dette systemet innen få år. FlightRadar24.com er basert på innsamling og prosessering av disse signalene og bruker informasjonen til å plassere flyene på et kart.

Dersom vi hadde tilgang til disse dataene så kunne vi enkelt kalkulere hvert flys landingstid ganske nøyaktig. Allerede 20-30 minutter før ankomst Værnes ville vi da kunne "se" om to fly ville komme til å lande noenlunde samtidig, og vi kunne da fordele turer og sende biler til Værnes fortløpende, og disse ville da i enkelte tilfeller kunne hente kunder fra ulike fly.

Enkleste løsning ville vært om vi kunne hente denne informasjonen fra f. eks. FlightRadar24. Alternativt, hvis taxinæringa samarbeidet om dette, så kunne vi i løpet av kort tid sitte med et system der et antall sentraler har montert egen signal-mottaker og som sender disse dataene videre ut på nettet til en sentral database der dette lagres og som vi alle kan benytte. Utstyret koster under 10.000 kroner pr. installasjon og dekker en radius på ca. 20 - 30 mil. Hvis for eksempel sentralene på Røros, Oppdal, Molde, Steinkjer og Bodø hadde slikt utstyr, så ville vi blitt varslet 20 - 30 min før landing Værnes. Det økonomiske potensialet for innsparing er astronomisk.